Szkoła Branżowa – oferta gimnazjum – ZSTRZEMESZNO

Szkoła Branżowa – oferta gimnazjum

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Jeśli chcesz zdobyć zawód w zasadniczej szkole zawodowej to zapraszamy do naszej szkoły! Możesz kształcić się u nas na dwa sposoby:

  1. jako pracownik młodociany w klasie wielozawodowej – w szkole kształcisz się w przedmiotach ogólnych (m.in. język polski, matematyka, język obcy), natomiast z wybranym pracodawcą podpisujesz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wówczas jeden miesiąc w trakcie roku szkolnego odbywasz kurs, który przygotowuje Cię do konkretnego zawodu. Do szkoły zgłaszają się pracodawcy, którzy oferują pracę dla pracowników młodocianych, ale możesz też znaleźć pracodawcę na własną rękę. Możesz uczyć się dowolnie wybranego zawodu, np. możesz być dekarzem murarzem, mechanikiem pojazdów samochodowych, fryzjerem, fotografem, krawcem, wędliniarzem itp.
  2. druga możliwość to kształcenie zarówno ogólne, jak i zawodowe na terenie szkoły (zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach lub warsztatach). W tym przypadku mamy do zaoferowania zawody:
  • ślusarz – zapewniamy darmowy kurs spawacza
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń z zajęciami praktycznymi w szkolnych warsztatach a w ostatnim roku nauki w firmie PAROC.
  • mechanik pojazdów samochodowych z zajęciami praktycznymi w szkolnych warsztatach – oferujemy darmowy kurs prawa jazdy w zakresie kat.B
  • elektromechanik pojazdów samochodowych z zajęciami praktycznymi w szkolnych warsztatach,
  • kierowca mechanik z zajęciami praktycznymi w firmie transportowej,
  • sprzedawca – z zajęciami praktycznymi u pracodawcy

W obu przypadkach nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

ZSTRZEMESZNO